CSR

Zrównoważony rozwój – nasza misja dla przyszłości.
Strategia biznesowa oparta na realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.

Nasz cel

Jako wiodący dystrybutor surowców chemicznych rozumiemy, że nasza rola w dzisiejszym dynamicznym i globalnym środowisku biznesowym nie ogranicza się jedynie do dostarczania wysokiej jakości produktów. Jesteśmy ukierunkowani na tworzenie wartości zarówno dla naszych klientów jak i dla społeczeństwa i środowiska, w którym działamy.

Poprzez angażowanie się w promowanie praktyk zrównoważonego rozwoju dążymy do zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko. Wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów zgodnie z wartościami ekologicznymi i społecznymi. Wierzymy, że dzięki temu przyczyniamy się do tworzenia lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

„Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.”
Raport Światowej Komisji
ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.

Zrównoważona strategia Cortex Chemicals

Społeczeństwo

Nasze najcenniejsze aktywa to pracownicy. Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za utrzymywanie i kształtowanie właściwych relacji w miejscu pracy, opartych na zasadzie wzajemnego szacunku. Nie dopuszczamy do naruszenia dóbr osobistych (godności) pracowników. Wdrożyliśmy Politykę wyrównania szans a także Politykę zapobiegania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu.

Działamy w oparciu o Kodeks Etyczny, zgodnie z najwyższymi standardami, promując uczciwość i integrowanie etycznych wartości w naszej kulturze organizacyjnej. Działamy również na rzecz lokalnych społeczności i inicjatyw społecznych, dzięki czemu budujemy relacje z ludźmi wokół nas.

Zarządzanie

W firmie funkcjonuje Polityka Antykorupcyjna oraz Polityka Zrównoważonego Rozwoju. Szukamy partnerów, którzy podzielają nasze podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dlatego oczekujemy przejrzystego raportowania dotyczącego działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dążymy do budowania długoterminowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.

Środowisko

Transport surowców jest kluczowym elementem naszej działalności, dlatego przykładamy ogromną wagę do optymalizacji procesów logistycznych i łańcucha dostaw.

Wdrożona Polityka Środowiskowa jest integralną częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z założeń jest dążenie do redukcji emisji CO₂ oraz zrównoważonej gospodarki odpadami.

„Gospodarka obiegu zamkniętego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na surowce. To strategia rozwoju, która umożliwia wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów.”
Piotr
COO & Vice President

Ślad węglowy

Rejestrujemy wytworzony przez naszą firmę ślad węglowy, co pozwoli nam mierzalnie określić zmiany emisji CO₂ na przestrzeni lat. Jesteśmy gotowi do raportowania, dostosowujemy się do wymogów dyrektywy CSRD. Ciągle pracujemy nad zmniejszeniem emisyjności naszego łańcucha dostaw.

 • Transport

  Realizujemy transporty w systemie intermodalnym. Przykładamy szczególną uwagę do monitorowania emisji CO₂ podczas przewozu surowców.
 • Energia

  Analizujemy ilościowe zużycie energii (prowadzenie rejestru zużycia oraz kosztów).
 • Firma

  Analizujemy zużycie papieru A4 na pracownika (prowadzenie rejestru zakupów).

Wspieramy dystrybucję recyklatów

Wspieramy przedsiębiorstwa w osiąganiu zrównoważonej produkcji. Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach oraz własne know-how pozwalają nam sugerować rozwiązania przyjazne dla naszej planety.

Bezpieczeństwo i jakość potwierdzona certyfikatami

 • Jesteśmy dumnym członkiem SEDEX co potwierdza nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, działania na rzecz uczciwego handlu, transparentności łańcucha dostaw oraz sprawiedliwych warunków pracy w naszej globalnej sieci dostaw.
 • Certyfikat przyznany zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • Brązowy medal jest nasz! Proces oceny EcoVadis obejmuje szereg kryteriów związanych z działalnością społeczną, środowiskową, etyczną i gospodarczą firmy. Ocena uwzględnia różne aspekty, takie jak praktyki społeczne, zarządzanie środowiskowe, etyka biznesu, łańcuch dostaw, różnorodność i wiele innych.
 • Dokument potwierdzający, że oferowane przez Cortex materiały paszowe, dodatki paszowe, mieszanki i premiksy w jakości GMP+, spełniają wymagania międzynarodowego standardu GMP+, a tym samym nie powodują żadnego zagrożenia dla zwierząt i ludzi.
 • Posiadamy międzynarodowy certyfikat GDP dla substancji czynnych - Good Distribution Practices, dokument stwierdzający stosowanie dobrych praktyk dystrybucyjnych.
 • Funkcjonujemy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO. Angażujemy się w ciągłe doskonalenie procesów, podnoszenia jakości oferowanych usług. Skupiamy się na identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z jakością, co przyczynia się do minimalizacji błędów.
„Jesteśmy gotowi działać z poszanowaniem zasady - People, Planet, Profit - dbając o społeczeństwo, środowisko i biznes. Determinacja w dążeniu do zrównoważonego rozwoju jest fundamentem naszej strategii biznesowej.”
Katarzyna
Quality and Risk Management Director /
Board Quality Representative

Do pobrania

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.