01.03.2024

Kobiety na rynku pracy. ESG TO NIE TYLKO KWESTIE ŚRODOWISKOWE

Implementacja zasad zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej istotnym składnikiem funkcjonowania przedsiębiorstw. Te zasady obejmują obszary związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz stosowaniem zasad etyki korporacyjnej. W kontekście strategii ESG opartej na Agendzie 2030 istotne jest uwzględnienie Celu 5. Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który koncentruje się na równości płci.

Eliminacja nierówności, wspieranie edukacji i przedsiębiorczości kobiet to kluczowe kroki w kierunku bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Dążenie do równości płci na rynku pracy to wyzwanie, które podejmuje coraz więcej organizacji. Jako Cortex Chemicals możemy pochwalić się dużymi sukcesami w tym obszarze.

Firma daje możliwość rozwoju ekspertkom w różnych obszarach: handlu, biotechnologii, dietetyki czy technologii żywności. Zatrudniamy i wspieramy kobiety z wyższym wykształceniem kierunkowym, specjalistki w swojej dziedzinie, ale też młode osoby, które dopiero rozpoczynają pracę zawodową i chcą podjąć wyzwanie z przygodą w handlu międzynarodowym. Aby ustrukturyzować przyświecające nam założenia, opracowaliśmy i wdrożyliśmy stosowne dokumenty, takie jak:

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dane statystyczne i raporty pokazują, że w kwestii etycznego biznesu jest jeszcze wiele do zrobienia. Kobiety, pomimo wyższego wykształcenia, często zajmują niższe stanowiska niż mężczyźni oraz pracują w sektorach gospodarki uznawanych za zdominowane przez kobiety. W Cortex Chemicals ponad połowę kadry zarządzającej stanowią kobiety, aktualnie w swoich szeregach posiadamy 16 świetnie zorganizowanych leaderek.

Co ciekawe, nasze wewnętrzne dane pokazują, że przeczymy ogólnoprzyjętym wyobrażeniom społecznym. W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster (na zlecenie Stowarzyszenia Kongres Kobiet) postawiono przez ankietowanymi stwierdzenie <<na kierowniczych stanowiskach zasiadają głównie mężczyźni>>, aż 53% osób zgodziło się z tym stwierdzeniem, w tym 60% kobiet oraz 47% mężczyzn.

Źródło:https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2023/03/RAPORT-KOBIETY-RYNEK-PRACY-I-ROWNOSC-PLAC.pdf

Awanse wewnętrzne

We wspomnianym wyżej raporcie cytowane jest też badanie jakościowe przeprowadzone wśród pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Badanie to identyfikuje kluczowe przyczyny nierówności ścieżek kariery kobiet i mężczyzn w firmie. Problematyka ta dotyczy różnorodnych form dyskryminacji, obejmujących nie tylko różnice w wysokości wynagrodzeń, lecz także ograniczenia w możliwościach rozwoju zawodowego, awansu oraz dostępu do szkoleń. Badanie wykazuje, że kobiety bywają pomijane przy awansach przez kierownictwo, ale też same rezygnują z podjęcia nowych obowiązków. Jak ten temat gospodarują zarządcy Cortex Chemicals?

Równość szans to fundament naszej polityki personalnej. Niezależnie od płci, wieku czy innych różnic, każdy pracownik ma równe szanse na awans. Wewnętrzne awanse stanowią kluczowy element naszej strategii kadrowej. To nie tylko sposób na uznawanie i docenianie zaangażowanej pracy, lecz również szansa na rozwój umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń i budowanie kariery w ramach naszej firmy — podkreśla Justyna Bielamowicz. Specjalista ds. HR Cortex Chemicals.

Główne wyzwania dla kobiet na rynku pracy w Polsce:

Kobiety awansują, zarządzają i budują trwałe relacje zawodowe. Nie jest to jednak łatwa ścieżka. Należy pamiętać, że w temacie nierówności wciąż pozostaje wiele aspektów do zagospodarowania. Co blokuje kobiety do dalszego rozwoju?

  • Obowiązki rodzinne — nadal głównym powodem nieaktywności zawodowej kobiet są obowiązki rodzinne. Kobiety są częściej zatrudnione na część etatu lub pracują w niepełnym wymiarze godzin, aby pogodzić pracę z obowiązkami rodzinnymi.
  • Dyskryminacja — kobiety nadal są dyskryminowane na rynku pracy, w szczególności w zakresie wynagrodzeń i awansu zawodowego.
  • Feminizacja niektórych zawodów — kobiety nadal są często zatrudniane w zawodach o niższym statusie zawodowym i niższym wynagrodzeniu.

Temat równości płciowej wybrzmiewa w wielu obszarach. 9 października 2023 r. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za badania nad sytuacją kobiet na rynku pracy przypadła w Claudii Goldin. Komitet Noblowski przyznał nagrodę 77-letniej ekonomistce z Harvardu za „rozszerzenie naszego zrozumienia wyników kobiet na rynku pracy”. W uzasadnieniu werdyktu zaznaczono, że Claudia Goldin identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na nierówności płciowe w sferze zawodowej. Cieszy, że kobiety zabierają głos w tak ważnej sprawie, są zauważane i doceniane. A więc nie tylko Skłodowska-Curie!

W chemii, w biznesie, w handlu międzynarodowym, jak i życiu potrzeby jest balans. Idea zrównoważonego rozwoju ONZ porządkuje i stanowi kompleksowy plan działań, mający na celu poprawę jakości życia ludzi na całym świecie, jednocześnie zabezpieczając zasoby planety i promując trwały rozwój społeczno-ekonomiczny.

W Cortex Chemicals wspólnie budujemy stabilne i rozwojowe miejsce pracy. Jesteśmy otwarci na talenty! W naszej firmie kładziemy nacisk na identyfikację i rozwijanie unikalnych umiejętności. Nasze inicjatywy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi skupiają się na tworzeniu inspirującego środowiska pracy, wspieraniu rozwoju indywidualnych umiejętności oraz budowaniu trwałych relacji z naszym zespołem – zachęca Nicole Gromniak, specjalista ds. delegacji

Poszukujesz ciekawego miejsca pracy z szansą na rozwój?
Zajrzyj do naszej zakładki Kariera Cortex Chemicals:

https://cortexch.com/kariera/

Autor
Ilona Kuźniarz
Brand Marketing Manager
Cortex Chemicals sp. z o.o.

Kolejne wpisy

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.