28.03.2024

Szukasz lepszych probiotyków? Zalety Saccharomyces Boulardii

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) zostało odkryte przez francuskiego naukowca Henri Boularda w 1920 roku. Podczas epidemii cholery Henri Boulard zauważył, że tylko ludzie, którzy żuli skórki liczi i mangostanów, lub pili herbatę zrobioną ze skórek tych owoców, nie rozwijali objawów cholery. Następnie wyizolował tropikalny szczep drożdży nazwany Saccharomyces boulardii ze skórek liczi i mangostanów. Drożdże są klasyfikowane na podstawie ich właściwości fizjologicznych i biochemicznych.

Rozróżnienie i zastosowania Saccharomyces Boulardii

Początkowo Saccharomyces boulardii (S. boulardii) było klasyfikowane jako rodzaj Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) na podstawie podobieństw w morfologii i fizjologii. Jednakże, badanie przeprowadzone w 2020 roku zidentyfikowało specyficzną sekwencję nukleotydową (CAG)9, która występuje wyłącznie w czwartym lokusie genu S. boulardii, odróżniając go od innych gatunków S. cerevisiae i klasyfikując jako osobny podgatunek. Mimo że S. boulardii jako podgatunek S. cerevisiae wykazuje podobne cechy wzrostu, posiada również unikalne właściwości, które odróżniają go od S. cerevisiae.

Badanie z 2020 roku zidentyfikowało S. boulardii jako odrębny podgatunek drożdży

 

Właściwości 

Preparat S. boulardii jest preparatem grzybiczym, który można stosować w połączeniu z antybiotykami do skutecznego zapobiegania chorobom związanym z biegunką jelitową. Mechanizm działania tego preparatu jest przedmiotem badań, ale potwierdzono już jego właściwości antybakteryjne, odżywcze, immunoregulacyjne oraz przeciwzapalne. Działa on także poprzez inaktywację toksyn bakteryjnych, regenerację uszkodzonych komórek oraz wspieranie utrzymania integralności bariery nabłonkowej.

Badania kliniczne 

S. boulardii może być stosowane klinicznie u ludzi. S. boulardii jest stosowane jako leczenie biegunki od 1950 roku i obecnie jest dostępne komercyjnie w całej Europie, Afryce i Ameryce Południowej. S. boulardii zostało zalecone przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej w Wielkiej Brytanii (NICE), a także inne instytucje do leczenia różnych rodzajów biegunki. Badania kliniczne wykazały, że S. boulardii ma kliniczne efekty lecznicze w przypadku ostrych chorób, takich jak biegunka związana z antybiotykoterapią (AAD), zakażenie Clostridium difficile (CDI), biegunka podróżnych, ostra biegunka, biegunka dziecięca oraz biegunka związana z żywieniem dojelitowym, oraz podobną skuteczność kliniczną w leczeniu choroby Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zespołu jelita drażliwego i biegunki związanej z HIV. 

W blog poście publikowanym na stronie producenta angelyeast.com inżynier Gong Shiyu, przywołuje badanie placebo na 269 dzieciach w wieku od 6 miesięcy do 14 lat, które otrzymały leczenie antybiotykami, wykazało, że biegunka wystąpiła u 23% osób leczonych antybiotykami i placebo, w porównaniu z 8% osób leczonych antybiotykami lub S. boulardii. Co więcej, badacze kompleksowo przeanalizowali 12 badań dotyczących efektu probiotyków w zapobieganiu biegunce podróżnych i stwierdzili, że probiotyki, w tym S. boulardii, miały efekt zmniejszenia ryzyka biegunki podróżnych. 95 pacjentów z biegunką podróżnych w różnych grupach wiekowych (19~69 lat) zostało wyleczonych w ciągu 5 dni po leczeniu S. boulardii.

Firma Angel Yeast przeprowadziła badania nad szczepem S. boulardii Bld-3.

Szczep ten charakteryzuje się wysoką żywotnością w środowisku jelitowym i korzystnym wpływem na zdrowie jelit

Dodatek do pasz 

Jako rodzaj probiotyku, S. boulardii może być stosowany jako dodatek do paszy w hodowli zwierząt. W zastosowaniu w produkcji zwierząt hodowlanych i drobiu S. boulardii wykazało efekty zmniejszania stosunku paszy do przyrostu masy ciała zwierząt hodowlanych i drobiu, poprawy wydajności produkcji, wzmacniania odporności organizmu, zmniejszania biegunki i regulacji równowagi flory jelitowej. Wiele badań potwierdziło, że S. boulardii może zwiększyć współczynnik konwersji paszy, poprawić jakość mięsa i poprawić wydajność produkcji. 

Fermentacja produktów mlecznych 

W cytowanym wcześniej artykule czytamy także, że S. boulardii może być również stosowane w fermentacji produktów mlecznych. Badanie wykazało, że S. boulardii miało synergiczny efekt z wcześniej wybranymi bakteriami kwasu mlekowego w procesie fermentacji mleka wzbogaconego sokiem z kiwi (4% v/v), co mogło zwiększyć zawartość kwasu mlekowego i octowego. Tymczasem dodanie S. boulardii również zwiększyło produkcję tryptofanu i kwasu glutaminowego odpowiednio do ≤5,40 mg/L i ≤12,09 mg/L.

Angel Yeast — partner Cortex Chemicals 

Angel osiągnął pewne osiągnięcia w badaniach i rozwoju S. boulardii. Wybrany i zachowany przez Angel szczep S. boulardii Bld-3 osiągnął 20 miliardów/g żywych bakterii, a jego zdolność przetrwania w symulowanym ludzkim środowisku jelitowym została potwierdzona przez eksperyment symulacji in vitro — wskaźnik przetrwania w jelitach. Co więcej, może znacząco zwiększyć zawartość kwasów tłuszczowych krótkołańcuchowych w środowisku i mieć pozytywny wpływ regulacyjny na florę jelitową w środowisku.

S. boulardii posiada wszystkie zalety drożdży, takie jak:

  • wysokiej jakości białko, 
  • witaminy z grupy B, 
  • minerały i błonnik pokarmowy, 
  • niska zawartość tłuszczu, cholesterolu i kalorii

Dodatkowo posiada własną unikalną skuteczność, co sprawia, że odgrywa wielką rolę w klinicznym odżywianiu zwierząt i ludzi, i może być również stosowane w przetwórstwie produktów mlecznych. Uważa się, że dzięki dalszym dogłębnym badaniom nad S. boulardii, jego zakres zastosowania będzie jeszcze szerszy. 


Materiał powstał we współpracy z: Angel Yeast

 

Kolejne wpisy

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.