25.01.2023

Na czym polega rejestr GIS?

Rejestr GIS jest jednym z istotnych narzędzi, które pozwala kontrolować wprowadzanie na krajowy rynek kolejnych suplementów, a także umożliwia klientom weryfikację ich źródła. Zainteresowanie suplementami diety wśród ludzi w różnym wieku niewątpliwie rośnie z roku na rok. Badania rynkowe z kolei pokazują, że wzmożona konsumpcja suplementów wpływa na ruch rynkowy. W odpowiedzi na zainteresowanie odbiorców rośnie także liczba przedsiębiorstw produkujących i dystrybuujących rozmaite suplementy diety. Na czym polega taki rejestr suplementów diety i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest rejestr GIS?

Rejestr produktów GIS, omawiany w niniejszym poradniku, to publiczny, internetowy spis produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny. Dokumentem, który stanowi prawną podstawę funkcjonowania rejestru GIS jest art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na jego mocy poniżej wymienione środki podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • środki spożywcze, do których dodawane są witaminy,
  • suplementy diety,
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
  • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Późniejsze nowelizacje wspomnianej ustawy pozwoliły wypracować spójny i czytelny rejestr żywności wzbogacanej, suplementów diety, preparatów dla niemowląt oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, który jest na bieżąco monitorowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, czyli centralny organ administracji rządowej.

Na czym polega rejestr GIS

Co to oznacza w praktyce dla firm produkujących i dystrybuujących suplementy diety? Jeśli dane przedsiębiorstwo (krajowe lub zagraniczne) zdecyduje się wprowadzić na polski rynek konkretny suplement, który nie funkcjonuje jeszcze na rynku krajowym, jest zobligowane do zgłoszenia tego do rejestru GIS. Proces ten oczywiście wiąże się z odpowiednimi procedurami i terminami, których należy ściśle przestrzegać.

Czemu ma służyć rejestr produktów GIS?

Stworzenie samego rejestru takich produktów, jak również systemu powiadamiania oraz monitorowania przez Główny Inspektorat Sanitarny ma na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji pomiędzy producentami a klientami. Każdorazowy wpis w rejestrze GIS wiąże się z podaniem przez podmiot zgłaszający zarówno kluczowych informacji dotyczących samego produktu, jak i firmy. Dzięki temu Główny Inspektorat Sanitarny może potwierdzić kwalifikacje przedsiębiorstwa i tym samym zaaprobować źródło pochodzenia produktu. Dzięki temu łatwo można sprawdzić chociażby fakt, czy konkretne suplementy to przebadane suplementy diety. Klient mający stały wgląd w rejestr GIS znajduje się więc w komfortowej sytuacji, może bowiem w krótkim czasie zweryfikować nie tylko źródło pochodzenia danego suplementu, ale także wiele informacji dodatkowych.

Rejestracja suplementów diety krok po kroku

Zgłoszenie nowego suplementu diety do rejestru GIS ze strony przedsiębiorcy wiąże się z dopilnowaniem określonych formalności. Warto pamiętać o tym, że suplement diety w świetle prawa nie jest traktowany jako lek, ale jako żywność. W związku z tym musi spełniać określone wymagania zawarte w bieżących przepisach dotyczących prawa żywnościowego dla środków spożywczych. Zanim więc postanowimy zgłosić produkt do rejestru GIS, warto upewnić się, że produkt nie tylko spełnia konkretne wymagania, ale także mamy przygotowane wszystkie niezbędne do zgłoszenia informacje.

Rejestr GIS

Dopełnienie wszystkich formalności odbywa się drogą elektroniczną. By wysłać zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, niezbędne będzie założenie konta na stronie: https://powiadomienia.gis.gov.pl/esp. Warto zapoznać się z wszystkimi informacjami tam widniejącymi! Następnym krokiem będzie wypełnienie zasadniczego formularza. Dokument może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub poprzez profil zaufany. Możemy również wydrukować uzupełniony wniosek, podpisać go własnoręcznie, a następnie zeskanować i wysłać drogą elektroniczną lub też dostarczyć dokument do siedziby GIS. O zatwierdzeniu zgłoszenia przez Główny Inspektorat Sanitarny zostaniemy poinformowani pisemnie. Ewentualne zastrzeżenia GIS dotyczące zgłoszonego przez nas suplementu diety będą rozpatrywane w ramach tzw. postępowania wyjaśniającego.

Rejestr suplementów diety: terminy i opłaty

Na koniec warto dodać, że zgłoszenie e-powiadomienia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego powinno się odbyć przynajmniej na kilka dni przed właściwym wprowadzeniem suplementu diety na rynek. Po dopełnieniu formalności podmiot zgłaszający ma prawo wprowadzić produkt do obrotu. W sytuacji wystąpienia zastrzeżeń ze strony GIS zgłaszający ma jednak obowiązek złożyć niezbędne wyjaśnienia. Zgłoszenie produktu do krajowego rejestru GIS nie wiąże się z żadnymi opłatami – jest całkowicie darmowe.

Kolejne wpisy

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.