06.11.2023
  • #certyfikacja REACH

Certyfikat REACH. Gwarancja bezpieczeństwa i zgodności w dziedzinie chemikaliów w Unii Europejskiej

Certyfikat REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stanowi ważny instrument w ramach unijnego systemu regulacyjnego dotyczącego bezpiecznego używania chemikaliów. Narzędzie ma na celu zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ substancji chemicznych na rynku Unii Europejskiej. Przyjrzymy się bliżej istocie certyfikatu REACH oraz jego znaczeniu dla przedsiębiorstw i konsumentów okiem specjalistów Cortex Chemicals.

Czym jest certyfikat REACH?

Certyfikat REACH jest dokumentem potwierdzającym zgodność substancji chemicznych lub produktów z wymogami określonymi w ramach rozporządzenia REACH. W skrócie jest to świadectwo, które potwierdza, że dana substancja została zarejestrowana, oceniona, a jej stosowanie jest uregulowane  przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

„Ze względu na zasięg globalny, certyfikat ma wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa w UE, ale także na firmy spoza regionu, które chcą wprowadzać produkty chemiczne na rynek europejski. To sprawia, że REACH ma znaczący wpływ na globalny łańcuch dostaw.”

Piotr Śliwa
Business Unit Manager
Cortex Chemicals sp. z o.o.

 

Kontraktowa produkcja kosmetyków

Proces uzyskiwania certyfikatu REACH

Istotne jest, aby przedsiębiorstwa produkujące lub importujące substancje chemiczne rozpoczęły proces certyfikacji z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby uniknąć zakłóceń w dostawach i prowadzeniu działalności. Regularne monitorowanie zmian w przepisach oraz dostarczanie pełnej i dokładnej dokumentacji to kluczowe elementy skrócenia czasu potrzebnego na uzyskanie certyfikatu REACH. Jak przebiega proces?

—  Rejestracja: producenci lub importerzy substancji chemicznych muszą zarejestrować swoje produkty w ramach REACH. Proces ten obejmuje zebranie i przedstawienie szczegółowych informacji na temat właściwości chemicznych, zastosowań, metod ekspozycji, oraz ewentualnych zagrożeń związanych z daną substancją.

—  Ocena: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) oraz organy krajowe odgrywają kluczową rolę w administrowaniu i wdrażaniu REACH. To międzynarodowy ośrodek wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania chemikaliami, przyczyniający się do realizowania szeregu strategii UE oraz inicjatyw globalnych na rzecz obywateli i środowiska.

— Autoryzacja i ograniczenia: w sytuacji gdy substancja zalicza się do tych stanowiących duże zagrożenie, czyli SVHC (Substances of Very High Concern), wymagane jest uzyskanie autoryzacji na jej stosowanie.  Warto pamiętać, że w przypadku gdy substancja lub wyrób zaliczane zostaną do niebezpiecznych, istnieje ryzyko nałożenia ograniczenia na ich produkcję, na wprowadzanie do obrotu bądź ich stosowanie.

— Przestrzeganie i monitorowanie: po uzyskaniu certyfikatu, dana firma zobowiązana jest do przestrzegania przepisów REACH oraz rozporządzenia CLP. Powinna w trybie ciągłym monitorować zmiany w zakresie swojej działalności, aby utrzymać zgodność z regulacjami.

 

„Proces certyfikacji jest złożony i czasochłonny. Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu zależy od różnych czynników, takich jak: rodzaj substancji chemicznej, skomplikowanie procedury rejestracyjnej, dostępność danych czy od współpracy z innymi firmami. Cortex Chemicals jako wieloletni dystrybutor obecny w branży od 35 lat często towarzyszy producentom w procesach certyfikacyjnych.”

Gabriela Pichla
Junior Product Manager
Cortex Chemicals sp. z o.o.

 

Znaczenie Certyfikatu REACH dla przedsiębiorstw

Co daje certyfikat REACH? Przede wszystkim wiarygodność na rynku — posiadanie certyfikatu REACH staje się ważnym atutem dla przedsiębiorstw, budując ich wiarygodność na rynku. Klienci są coraz bardziej świadomi znaczenia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. REACH kładzie nacisk na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Poprzez eliminację lub ograniczanie stosowania niebezpiecznych substancji, regulacja ta przyczynia się do zmniejszenia ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na szkodliwe substancje chemiczne. Proces uzyskiwania certyfikatu zmusza firmy do dokładnego zidentyfikowania i zarządzania ryzykiem związanym z używanymi substancjami chemicznymi. To z kolei przyczynia się do poprawy standardów bezpieczeństwa.

 

 

Próg 1 tony rocznie

Co ważne, jeśli ilość produkowanej lub importowanej substancji nie przekracza 1 tony rocznie, nie ma obowiązku rejestracji tej substancji. Jednak przy przekroczeniu tego progu, konieczne jest określenie zakresu wielkości obrotu. Na tej podstawie wyszczególnione zostaną wszystkie informacje potrzebne do skutecznej rejestracji.

Z uwagi na współpracę z podmiotami z całego świata certyfikacja REACH jest dla nas kluczowa. REACH jest bardzo obszernym rozporządzeniem, a jego implementacja zastąpiła szereg wcześniejszych dyrektyw i regulacji, tworząc kompleksowy system zarządzania substancjami chemicznymi.”

Sylwia Zaręba
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością
Cortex Chemicals sp. z o.o.

 

Na czym polega rejestr GIS

Korzyści dla konsumentów

Certyfikacja REACH wymaga od producentów i importerów substancji chemicznych oraz produktów zawierających te substancje przestrzegania surowych norm dotyczących bezpieczeństwa. To jednak nie wszystko. Certyfikacja ma również na uwadze końcowego użytkownika. Certyfikat REACH skłania producentów do udostępniania informacji na temat używanych substancji chemicznych. Umożliwia to konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza jeśli zależy im na unikaniu konkretnych składników z powodu alergii, wrażliwości czy preferencji związanych ze zrównoważonym stylem życia.

— Ochrona zdrowia: certyfikat REACH stanowi warstwę ochronną dla zdrowia konsumentów. Potwierdza, że produkty dostępne na rynku są bezpieczne w użytkowaniu.

—  Świadome wybory: certyfikat dostarcza informacji na temat używanych substancji chemicznych, umożliwiając im świadome podejmowanie decyzji zakupowych.

— Ochrona środowiska: certyfikat REACH daje pewność, że produkty pochodzą od przedsiębiorstw, które dbają o minimalizację wpływu swojej działalności na ekosystem.

Ograniczenie testowania na zwierzętach

Ważne! Jednym z celów REACH jest promowanie innowacyjnych metod oceny zagrożeń chemicznych. Przedsiębiorstwa, które rejestrują te same substancje chemiczne w pierwszej kolejności, korzystają z badań już wykonanych, co ma prowadzić do ograniczenia testów na zwierzętach. [Źródło: Animal Testing Under Reach]

 

W zglobalizowanym świecie certyfikat REACH staje się nieodłącznym elementem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Dla przedsiębiorstw to szansa na wykazanie zgodności z najwyższymi standardami, a dla konsumentów to pewność, że produkty, których używają, są bezpieczne i zgodne z najnowszymi wymogami regulacyjnymi.

 

Autor: Karolina Kołodziej
Specjalista ds. Jakości i Dokumentacji Technicznej
Cortex Chemicals sp. z o.o.

Kolejne wpisy

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.